Vad händer i huden?

Psoriasis är en kronisk inflammation i huden. Orsaken till att det uppstår kan beskrivas som ett systemfel i immunförsvaret. Den här relativt nya kunskapen om psoriasis som en sjukdom i immunsystemet har gett nya behandlingsmöjligheter i form av biologiska läkemedel.

Psoriasis är en kronisk inflammation i huden

De vanligaste symtomen vid psoriasis är röda fläckar på huden som är täckta med vita fjäll. Fjällning och inflammation är de dominerande dragen i sjukdomsprocessen. En inflammation är normalt sett en nyttig försvarsreaktion i kroppen vid till exempel virus- och bakterieangrepp. Men immunförsvaret kan ibland "tända snett" och starta en inflammatorisk reaktion som skadar kroppens egen vävnad. Det är det som händer vid psoriasis. Kroppens försvarare aktiveras, bland dem en slags vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter. T-lymfocyterna vandrar ut från blodbanan till huden där det utvecklas en kronisk inflammatorisk reaktion som riktar sig mot hudcellerna.

Kraftig och snabb celltillväxt

Vid psoriasis skenar förnyelsen av huden iväg. I frisk överhud tar det cirka fyra veckor för en hudcell att bildas, vandra upp till överhuden och stötas av. Vid psoriasis tar det bara omkring fyra dagar, vilket förklarar de typiska tjocka psoriasisplacken (fjällande fläckar). Den här kraftiga celltillväxten visar sig som förtjockning av huden och fjällning. Den kroniska inflammationen i huden orsakar även rodnad och klåda. Den störda cellbildningen kan även påverka naglar och nagelbädd. Om den inflammatoriska reaktionen även drabbar en eller flera leder, uppkommer den kombination av hud- och ledbesvär som kallas psoriasisartrit.

Kunskap som öppnar vägen för nya metoder

Vår nya kunskap om psoriasis som en sjukdom i immunförsvaret, har gett nya metoder och läkemedel att behandla patienten framgångsrikt med. En inflammation kan beskrivas som en kedjeprocess där en rad olika så kallade signalämnen deltar för att kommunicera mellan cellerna. De här signalämnena är budbärare som kan bidra till att öka, dämpa och/eller underhålla den inflammatoriska processen. Ett viktigt signalämne är TNF, som genom ökad aktivitet driver på inflammationen. Läkemedel som hämmar TNF ingår i gruppen biologiska läkemedel. De har tidigare främst använts vid reumatiska sjukdomar men har visat sig ha god effekt även mot psoriasis. 

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar