Insmörjning räcker för många

Vill du veta mer om vilken utvärtes behandling som är lämplig? Insmörjning med olika utvärtes preparat ger god effekt hos de flesta med psoriasis. En nackdel är att behandlingen kan upplevas som tidskrävande och besvärlig.

Salvor och krämer mot psoriasis

Här följer en kort redogörelse för de vanligaste utvärtes behandlingarna vid psoriasis.

Mjukgörande krämer och salvor som används vid avfjällning före annan behandling. Viktigt att avfjälla för att behandlingen ska få full effekt och för att hålla huden mjuk och fin. Torr och skadad hud är mer utsatt för psoriasisförändringar. Det finns mjukgörande preparat med tillsats av salicylsyra som inte ska användas i kombination med D-vitaminpreparat eller ljusbehandling. Att bada och bada bastu kan också vara ett bra sätt att få bort så mycket som möjligt av hudfjällen före lokalbehandling.

D-vitaminderivatet calcipotriol har sedan mitten av 90-talet varit standardbehandling för lindrig till måttlig psoriasis, men finns numer bara i kombination med lokalt kortison (se nedan).

Kombinationspreparat innehållande kortison och D-vitaminderivat. Används en gång dagligen i högst fyra veckor tills utslagen är i god läkning. Sedan går man över till calcipotriol två gånger dagligen fem dagar i veckan och kombinationskrämen två dagar per vecka.

Krämer och salvor med kortison ger ofta snabb och bra effekt, men används ändå med försiktighet. Detta pga att sjukdomen kan blossa upp och bli svårare än före behandlingen om kortisonbehandling avslutas för snabbt. Längre tids användning ger också tunnare och skörare hud. Kortison passar bland annat på små, mer begränsade hudförändringar under en begränsad tid. Det är viktigt att trappa ned behandlingen långsamt.

Ditranol i form av kräm är tidskrävande att använda, men ger god och hållbar behandlingseffekt under lång tid. Man smörjer in sig med krämen, låter den sitta på i 20 minuter och sköljer sedan av den noggrant. I hårbottnen behandlar man en gång varannan dag, på övrig hud varje dag. Preparatet kan ge bruna fläckar om man inte tvättar bort det ordentligt, annars är det relativt biverkningsfritt.

Tjära i beredningar som apoteket blandar till på recept från hudläkaren används ibland vid psoriasis hos barn och i kombination med ljusbehandling hos vuxna.

Vill du veta mer om vilken utvärtes behandling som är lämplig? Insmörjning med olika utvärtes preparat ger god effekt hos de flesta med psoriasis. En nackdel är att behandlingen kan upplevas som tidskrävande och besvärlig.

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

 

Texten är faktagranskad av Anders Ljungberg,

hudspecialist och medicinsk rådgivare på Pfizer.

PP-ENB-SWE-0366 Jan 2017

Relaterade länkar