Utlösande orsaker

Det är inte klarlagt vad som startar det lokala immunförsvaret och varför vissa hudområden blir påverkade medan andra förblir helt normala. Den vanligaste riskfaktorn i miljön är infektioner, framförallt bakteriella. Betahemolytiska streptokocker är tydligast associerade med sjukdomsdebut. Det är möjligt att dessa stimulerar T-cellerna direkt. Mekanisk irritation av huden kan också utlösa psoriasis. Detta kallas för Köbnerfenomen. Psoriasis kan därför uppträda i områden där huden har skadats som vid till exempel operationsärr, tatueringar eller sårskador.

Hos ett fåtal kan psoriasis utlösas av solljus. Vissa livsstilsfaktorer som rökning och övervikt är också kopplade till psoriasis. Hos en del patienter kan kraftig psykisk påfrestning vara kopplad till psoriasis även om det fortfarande är omtvistat. Det finns flera läkemedel som kan förvärra psoriasis. De vanligaste är betablockerare, litium- och klorokinpreparat. Mekanismen bakom är fortfarande okänd.

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar