Symtom från huden

Barn med psoriasis får ofta utslag på armbågar, knän, vid ryggslutet, i hårbotten, ansiktet och underlivet. En del barn får många utslag medan andra bara får några få. Ibland kan utslagen vara svåra att skilja från eksem. För de riktigt små barnen kan psoriasis uppstå i blöjregionen. Utslagen vid psoriasis ser ut som fjällande, rodnade, torra fläckar och ibland kan även naglarna påverkas. Psoriasis kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika personer. Man brukar också säga att psoriasis går i skov. Med det menas att sjukdomsförloppet försämras tillfälligt under vissa perioder.

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar