Om Psoriasis

Vill du veta mer om psoriasis? Tack vare framgångsrik forskning har vi idag ganska stor kunskap om psoriasis. Vi vet att det inte bara är en sjukdom i huden utan att det grundläggande felet finns i kroppens immunförsvar. Vi har blivit bättre på att ställa diagnos och anpassa behandlingen för varje patient.

Information och fakta om psoriasis
 
Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar cirka tre procent av befolkningen i vår del av världen. Den är lika vanlig hos kvinnor som hos män och kan bryta ut i vilken ålder som helst. Det vanligaste är att insjukna mellan 10 och 40 års ålder.

En sjukdom med många ansikten

Psoriasis går i så kallade skov – perioder med svåra besvär byts mot perioder fria från symtom. Hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning är vanligt. Det kan även förekomma prickar, varblåsor och röda fläckar utan fjällning i hudveck. Sjukdomen yttrar sig olika hos olika personer – från mycket lindrigt till svårt socialt handikappande. Att sjukdomsbilden varierar beror bland annat på att det finns flera olika former av psoriasis.

Arvet har stor betydelse

Den vanligaste orsaken till psoriasis är ärftliga faktorer i kombination med yttre faktorer; till exempel infektioner, hudskador eller starka psykiska påfrestningar. Om en av föräldrarna har psoriasis löper barnet 25 procents risk att drabbas. Om båda föräldrarna har sjukdomen är barnets risk så hög som 65 procent. Men man kan även bära på anlag för psoriasis utan att den bryter ut.

Dagens syn på psoriasis

Tidigare trodde man att psoriasis orsakades av något fel i huden. Ny forskning har visat att det grundläggande problemet finns i kroppens immunförsvar. En rubbning i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer och innebär att sjukdomen kan drabba även andra organ i kroppen, förutom huden.

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

*Eva är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar