Olika former av psoriasis

Psoriasis kan debutera i alla åldrar, men börjar oftast i tonåren och i ung vuxenålder. För de flesta är sjukdomen lindrig. Vissa individer kan ha långa perioder i fullständig besvärsfrihet. Den kliniska bilden, kan ha många olika former och varierar både mellan patienterna och hos den enskilda patienten.

Det är omöjligt att förutse sjukdomens svårighetsgrad hos den enskilda patienten. Små barn som utvecklar psoriasis löper ökad risk att drabbas av utbredd sjukdom senare i livet.

Här följer en kort beskrivning av olika former av psoriasis.

Plackpsoriasis

Plackpsoriasis eller psoriasis vulgaris är den vanligaste formen med typiska hudförändringar, cirka 80 procent av patienterna uppvisar denna bild. Hudföränringarna är skarpt avgränsade, ofta cirkulära, röda, förtjockade med varierande grad av vitaktig fjällning och kallas för plack. Den vanligaste lokalisationen är på armbågarna, knäna samt hårbotten. Små barn kan ha mycket tjocka plack i hårbotten, dessa kan ibland förväxlas med mjälleksem. Utslag i ansiktet är vanligare hos barn jämfört med vuxna.

Guttat psoriasis

Guttat psoriasis är den näst vanligaste formen och uppträder oftast akut någon vecka efter en halsfluss. Denna psoriasistyp är vanligast hos yngre patienter. Små, upphöjda, närmast droppformade hudförändringar uppträder i stort antal, framförallt på bålen. Denna variant av psoriasis har bäst prognos för långvarig besvärsfrihet. Upprepade streptokockinfektioner kan ge nya skov.

Invers psoriasis

Invers psoriasis är lokaliserad till områden där hud ligger mot hud som ljumskar eller armhålor. På grund av fukten ser utslagen annorlunda ut jämfört med andra förändringar. De är ofta kraftigt erytematösa och ibland kan sprickor uppstå. Hos mycket små barn som utvecklar psoriasis i underlivet kan utslaget börja som ett kraftigt rött blöjeksem som är terapiresistent.

Nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis verkar lika vanligt hos barn som hos vuxna. De mest typiska förändringarna är små gropar på nagelytan som kallas för pitting, därnäst avlossning av naglarna distalt (onykolys) och varierande grad av förtjockning och missfärgning av nageln. I regel påverkas enbart enskilda naglar.

Palmoplantar psoriasis (PPP)

Palmoplantar psoriasis (PPP) är en variant av psoriasis som är lokaliserad till handflator och fotsulor. Denna form av psoriasis kan förekomma ensam eller tillsammans med psoriasis på andra ställen på kroppen.

Psoriasis erytrodermi

Psoriasis erytrodermi är en allvarlig form av sjukdomen som kan täcka hela hudytan med uttalad rodnad och fjällning och kräver sjukhusvård.

Psoriasis erytrodermi

Pustulös psoriasis är sällsynt och kräver oftast sjukhusvård. Utslagen breder ut sig snabbt med knappnålstora blåsor i randzonen. Stora såriga ytor bildas snabbt med risk för infektion.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är ovanlig hos barn. Som regel är det fingrarnas och tårnas små leder som drabbas först, men alla leder kan engageras av sjukdomen. Kliniskt kan det vara svårt att skilja psoriasisartrit från ledgångs-reumatism om det inte samtidigt förekommer typiska psoriasisutslag. Vid medelsvår ledinflammation ser man ofta perioder av spontan besvärsfrihet. Uttalad och långvarig ledinflammation kan resultera i förstörelse av brosk och ben, vilket kan ge felställningar.

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar