Att leva med psoriasis i vardagen

Hur psoriasis påverkar patientens vardag varierar från person till person. Minst 70 procent av alla psoriatiker har lindrigare besvär som inte får så stor betydelse för livskvaliteten. Är hudbesvären mer utbredda kan det ta tid att lära sig att leva ett bra liv med psoriasis. 

För de allra flesta patienter brukar det gå bra att lära sig leva med sin sjukdom. Ett stort problem för många är omgivningens dåliga kunskaper om psoriasis. Vissa reagerar negativt på de synliga hudförändringarna och det finns en helt ogrundad rädsla för att sjukdomen smittar. Felaktiga föreställningar och andra negativa attityder kan påverka självförtroendet hos den som har psoriasis. Man kanske tvekar att gå in i en intim relation med en annan människa av rädsla för hur den andra ska reagera på hudförändringarna.

Att leva med psoriasis i vardagen

Kunskap underlättar för psoriatikern

Ökad kunskap om psoriasis hos omgivningen kan underlätta livet för den som har sjukdomen. Vardagen påverkas också av att behandlingen tar tid och dessutom kan vara dyr. Har man sjukdomsbesvär även i andra kroppsdelar kan livskvaliteten påverkas ytterligare. Det gäller inte minst om hudsymtomen är kombinerade med smärtsamma ledinflammationer som försämrar rörelseförmågan (psoriasisartrit).

Prata och byt erfarenheter med varandra

En bra hjälp för att acceptera sin sjukdom är att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Det kan ske i diskussionsgrupper på nätet eller i verkliga livet. Hos bland annat patientorganisationerna Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet hittar du mer information om detta.  

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar