Känner du igen symtomen?

Det finns många olika former av psoriasis. Hudbesvären består oftast av tydligt avgränsade fläckar på kroppen. Huden är röd, torr, förtjockad och fjällar. Men hudsymtomen kan även se ut på andra sätt och uppträda på olika ställen på kroppen.

Här följer en kort beskrivning av olika former av psoriasis.

Plackpsoriasis

Plackpsoriasis är den vanligaste formen. Placken är tydligt avgränsade fläckar med röd hud som är täckt av tjocka, vita fjäll. Ibland kliar hudförändringarna. Kan förekomma över hela kroppen, men finns oftast i hårbotten, på armbågar, knän och korsrygg.

PlackpsoriasisGuttat psoriasis

Guttat psoriasis ger små, droppformiga utslag över hela kroppen. Är vanlig hos barn och tonåringar och utlöses ofta av halsfluss. Kan ibland försvinna helt, men övergår i andra fall med tiden i plackpsoriasis.

Guttat psoriasisPsoriasis i hårbotten

Psoriasis i hårbotten är områden med rodnande och/eller fjällande hud i hårbottnen. Ofta finns förändringarna nära hårfästet i pannan, vid öronen eller i nacken. Ger ofta klåda och kan i mer sällsynta fall även orsaka håravfall. Cirka 25 procent av alla med psoriasis har enbart den här sjukdomsformen. Hos övriga uppträder den i kombination med psoriasis på andra delar av kroppen.

Psoriasis i hårbottenNagelpsoriasis

Nagelpsoriasis uppträder ofta samtidigt med psoriasis på andra delar av huden. Men förändringarna på naglarna kan också vara enda tecknet på psoriasis. Naglar på såväl händer som fötter kan drabbas. Ibland uppträder nagelpsoriasis endast på några naglar, ibland på många eller alla naglar. Nagelpsoriasis kan se ut som små nedsänkningar i nageln och likna ytan på en fingerborg. En annan typ är när nagelns fria kant lossnar från nagelbädden. Ytterligare en typ gör att nageln blir förtjockad, ojämn och gulbrun (kan förväxlas med en svampinfektion).

NagelpsoriasisPustulös psoriasis

Pustulös psoriasis är små, ytliga blåsor (så kallade pustler). Kan uppträda akut på stora delar av kroppen eller på handflator och fotsulor. I det senare fallet kallas det PPP, palmoplantar pustulos (se nedan).

Pustulös psoriasis
PPP (Palmoplantar pustulös psoriasis)

PPP (Palmoplantar pustulös psoriasis) är områden med rodnad, fjällning och blåsor i handflator och på fotsulor. Blåsorna innehåller döda blodkroppar och är sterilt. Först är blåsorna gula, blir sedan bruna och fjällar av. I handflatorna sitter PPP-blåsorna oftast på lillfingersidan och upp mot handleden. På fötterna är hålfoten den vanligaste platsen. Hudförändringarna kan finnas bara på en hand eller fot – eller på båda händerna/fötterna – och ibland på alla fyra ställena. PPP kan läka ut av sig själv eller med behandling, men återkommer ofta. Är betydligt vanligare hos kvinnor och hos rökare.

PPP (Palmoplantar pustulös psoriasis)Psoriasis i hörselgången

Psoriasis i hörselgången kan klia och visar sig som röd, fjällande hud i yttre hörselgången.

Psoriasis i hörselgångenInvers psoriasis

Invers psoriasis uppträder i hudveck i armhålorna, under brösten, i ljumskar och underliv. Huden blir röd och glänsande – fjällning förekommer sällan.

Invers psoriasis

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

 

Foto: Anders Ljungberg

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar