Tablettbehandling vid svårare fall

Tablettbehandling kan ibland vara ett alternativ om andra behandlingar inte fungerar. Det används främst vid svårare former av psoriasis.

Tablettbehandling kan ibland vara ett alternativ om andra behandlingar inte fungerar

Behandling med invärtes läkemedel i tablettform (systembehandling) är sällan det man prövar först vid psoriasis.

Tablettbehandling blir aktuell vid otillräcklig effekt eller biverkningar  av de utvärtes  preparaten eller ljusbehandlingen.

De vanligaste tablettbehandlingarna vid psoriasis

A-vitaminsyra i tablettform. Kombineras vanligtvis med annan behandling och kan då öka behandlingseffekten. Tabletterna tas varje dag. Vanligaste biverkningarna är hudrodnad, klåda och andra hudsymtom.

Psoralener är tabletter som används i kombination med UVA-ljus vid PUVA-behandling.

Metotrexat är en folsyrahämmare som bromsar celltillväxten och dämpar immunförsvaret. Vid psoriasis används läkemedlet i låga doser. 
Man tar det en gång i veckan, i början i kombination med utvärtes behandling. Behandlingen hjälper oftast mycket bra och brukar sällan ge allvarliga biverkningar. Dock kan benmärg och lever påverkas varför regelbunden provtagning krävs. Metotrexat är också effektivt mot ledinflammation och är en ofta använd medicin vid reumatiska sjukdomar. Detta läkemedel är mycket lämpligt för personer med psoriasisartrit, ledinflammation och hudpsoriasis, eftersom det har effekt både på hud- och ledbesvären.

Det immundämpande ämnet cyklosporin-A kan vara till god hjälp vid svår
psoriasis. Det kan även användas vid vissa andra svåra former
 av sjukdomen. Behandlingstiden bör begränsas bland annat eftersom längre tids användning påverkar njurarna. Därför behövs regelbundna kontroller av blodprover och blodtryck. Cyklosporin-A kan varvas eller kombineras med annan behandling,
 för att minska risken för långtidsbiverkningar.

Texten är faktagranskad av Anders Ljungberg, 

hudspecialist och medicinsk rådgivare på Pfizer.

PP-ENB-SWE-0366 Jan 2017

Relaterade länkar