Tablettbehandling vid svårare fall

Tablettbehandling kan ibland vara ett alternativ om andra behandlingar inte fungerar. Det används främst vid svårare former av psoriasis.

Tablettbehandling kan ibland vara ett alternativ om andra behandlingar inte fungerar

Behandling med invärtes läkemedel i tablettform (systembehandling) är sällan det man prövar först vid psoriasis.

Tablettbehandling blir aktuell vid otillräcklig effekt eller biverkningar  av de utvärtes  preparaten eller ljusbehandlingen.

 

PP-ENB-SWE-0489  Mars 2018

Relaterade länkar