Snabba fakta om psoriasis

- Ordet psoriasis kommer från det grekiska 'psora' som betyder skorv och klåda.

- Ungefär var fjärde psoriatiker har en måttlig till svår form. Övriga har mildare besvär.

- Forskning visar bland annat att svår psoriasis ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

- Cirka 30 % av alla med psoriasis drabbas även av en särskild form av inflammation i senfästen och/eller leder – så kallad psoriasisartrit.

- Psoriasis är en immunologisk sjukdom, vid vilken en autoimmun aktivering riktad mot hudceller förefaller att vara en av de viktigaste faktorerna. En slags vita blodkroppar – T-celler – ansamlas i hudens övre skikt där de framkallar en inflammatorisk reaktion. Både T-celler och hudceller frisätter signalsubstanser, bland annat TNF. Signalsubstanserna stimulerar hudcellerna så att de delar sig ca 10-20 gånger snabbare än normalt.

 - Uttalad parakeratos (cellkärnor ända upp i stratum corneum) uppträder som en manifestation av att celldelningen har en onormal ökad takt och hudcellerna inte hinner mogna. Överhuden har en ojämn tjocklek och uppvisar ansamling av T-celler (en slags vita blodkroppar).som är mest uttalat basalt. I övre skiktet av huden ser man vidgade och slingriga kärl och ansamling av T-celler i de dermala papillerna som dessutom blir mer framträdande.

Fakta om psoriasis

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar