Så ställs diagnos

Hur vet du om det är psoriasis? Diagnosen ställs utifrån utseendet på utslagen och från patientberättelsen. Om symtomen är mycket diskreta kan det i vissa fall ta lång tid innan man är riktigt säker.

Hur vet du om det är psoriasis eller psoriasisartrit?

De viktigaste metoderna för att avgöra om en person har psoriasis är att lyssna på patientens egen berättelse och undersöka hudens utseende. Det finns inget specifikt blodprov som ger hjälp vid diagnosen. Hudprov kan ibland ge ytterligare information. Om hudförändringarna är tydliga och typiska kan det vara ganska enkelt att ställa diagnosen psoriasis. Kraftigt fjällande, välavgränsade hudförändringar på rodnad botten som sitter på armbågar och knän är tecken på plackpsoriasis.

Men ibland är diagnostiken mer komplicerad. Det kan bland annat vara svårt att dra gränsen mellan eksem och psoriasis. Torr, förtjockad hud med sprickbildning i handflatan kan till exempel orsakas både av eksem och psoriasis. Ibland kan också hudutslagen vara så diskreta att läkaren behöver följa patienten en tid innan diagnosen kan ställas med säkerhet.

Psoriasisartrit – svårt att ställa diagnos

Psoriasisartrit heter de kroniska ledbesvär som kan drabba personer med psoriasis. Det kan ta lång tid innan personer med psoriasisartrit får en korrekt diagnos. Det beror på att diagnosen ibland är svår att ställa. Det finns inget blodprov som kan ge någon hjälp vid diagnostiken. Den så kallade reumatoidfaktorn – som ses vid andra reumatiska sjukdomar – saknas ofta. Sänkan och snabbsänkan kan vara normala. Diagnosen ställs om läkaren hittar kombinationen av hudpsoriasis och speciella ledbevär. Oftast har hudbesvären börjat före eller samtidigt som ledbesvären, vilket underlättar diagnostiken.

Om ledbesvären har pågått i flera år kan röntgen ge viss vägledning. Men om hudsymtomen är diskreta och ledbesvären otydliga kan det behövas upprepade läkarbesök innan man kan konstatera psoriasisartrit. Samma sak gäller när ledbesvären börjar före hudbesvären.

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar