Diagnos av psoriasis

Diagnos ställs med hjälp av sjukhistoria och undersökningsfynd. Det är viktigt att undersöka hela kroppsytan vid misstänkt psoriasis, inklusive hårbotten och naglar som kan visa typiska förändringar. Den mikroskopiska bilden brukar inte tillföra mycket i diagnostiken. Det är däremot betydelsefullt om någon i familjen har psoriasis eftersom ärftligheten är relativt stark.

Det finns inga speciella blodprover som påvisar eller utesluter psoriasis. Vid ledinflammation kan det vara av intresse att kontrollera s k reumatoidfaktor, för att skilja psoriasisartrit från ledgångsreumatism.

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar