Biologiska läkemedel

Vill du veta vad biologiska läkemedel är för något? Det är en typ av mediciner mot både psoriasis och psoriasisartrit. Biologiska läkemedel är samlingsnamnet på en grupp preparat som är kopior av eller efterliknar kroppsegna ämnen.

Biologiska läkemedel efterliknar kroppens egna ämnen

Den här typen av läkemedel är skräddarsydda för att påverka ett specifikt steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som leder till psoriasis och ledinflammation. De biologiska läkemedlen verkar på olika sätt. Till exempel genom att hämma T-cellerna, enslags vita blodkroppar, eller genom att hämma en signalsubstans som T-cellerna sänder – s.k. TNF (=tumörnekrosfaktor). De biologiska läkemedel som funnits längst är så kallade TNF-hämmare och deras måltavla är signalsubstansen TNF.

Måttlig till svår psoriasis

Vuxna personer med plackpsoriasis kan idag behandlas med biologiska läkemedel. De används till patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som har otillräcklig effekt eller biverkningar av annan så kallad systemisk psoriasisbehandling. De studier som har genomförts med biologiska läkemedel visar god effekt på hudförändringarna hos patienter med måttlig till svår psoriasis. De vanligaste biverkningarna utgörs av övergående svullnad och klåda vid stickställena samt ökad infektionskänslighet. 

Goda behandlingsresultat även vid psoriasisartrit

Biologiska läkemedel används även vid behandling av ledgångsreumatism. Man har också fått goda resultat vid behandling av inflammatorisk ledsjukdom vid psoriasis – så kallad psoriasisartrit.

Din läkare vet mer

Kontakta din läkare eller sjuksköterska för ytterligare information om psoriasis och dess behandling.

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

 

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar