Flera och bra behandlingar att välja mellan

Det finns inte en behandling som passar för alla med psoriasis.
Istället anpassar man behandlingen efter sjukdomsformen, hur svåra hudsymtomen är, hur stor del av kroppen som är drabbad och efter personens livssituation. Man får även väga in ifall det finns psoriasisartit (ledbesvär av sin psoriasis) eller ej.

Psoriasisbehandlingen anpassas individuellt

Psoriasis kan behandlas med såväl utvärtes som med invärtes läkemedel. Ungefär hälften av alla med psoriasis har en utbredning av sin psoriasis i huden som motsvarar ytan av en hanflata inklusive fingrarna. I dessa fall kan man få hjälp med behandlingen inom primärvården. Oftast försvinner eller minskar utbredningen av hudutslagen med hjälp av utvärtes preparat

Nästan alla kan få kontroll över sin sjukdom

Det finns ingen behandling som botar psoriasis. Ibland kan dock psoriasis läka ut och återkomma först efter flera års frånvaro. Men så gott som alla patienter kan idag få läkemedel som läker huden och som ger kontroll över sjukdomen. För lindrigare sjukdomsformer räcker det ofta med utvärtes behandling med krämer eller salvor, men för de med mer utbredd sjukdom kan man behöva använda ljusbehandling eller systembehandling med tabletter eller sk biologiska läkemedel.

Om behandlingen avslutas, återkommer ofta besvären inom veckor eller månader. Det innebär ofta att någon form av behandling bör pågå mer eller mindre hela livet. Praktiska aspekter, liksom frågor om läkemedlens bieffekter blir särskilt viktiga. En bra behandling ska fungera i vardagen och får inte innebära några stora biverkningsrisker på längre sikt.

Hudspecialist vid svårare fall

Man räknar med att ca 20-30% av de med psoriasis, har en medelsvår till svår sjukdom. Dessa personer samt de barn som har en mer utbredd psoriasis bör vända sig till en hudspecialist. I dessa fall kan det förutom behandling med krämer/salvor och ljusbehandling, även behövas någon form av systembehandling med tabletter eller sk biologiskt läkemedel.

Psoriasiscoachen

Psoriasis-COACHEN kan användas om du:

Tror att du har psoriasis, men ännu inte fått diagnosen satt av läkare. Har en känd psoriasis, och du vill bedöma din livskvalité och sjukdomens utbredning.

Testa dig själv »

 

PP-ENB-SWE-0489 Mars 2018

Relaterade länkar